Электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру
Электрмонтаж жұмыстары, энергетикалық қондырғыларды монтаждау және іске қосу
 • 10 кВ дейінгі қосалқы станциялардың, түрлендіру және тарату құрылғыларының (нүктелерінің) күштік электр жабдықтарын монтаждау;
 • 10 кВ дейінгі орналастырушы құрылғыларды, тарату құрылғыларын (нүктелерін) өлшеу және дабылдамасын қорғау және басқару жүйелерін және желілерін монтаждау;
 • Электр қондырғыларын орнату (соның ішінде жарылу қаупі бар аймақтарда);
 • Сыртқы және ішкі электрмен жабдықтау желілерін орнату;
 • Ішкі электр жарығын орнату.
 • Сыртқы электрмен жарықтандыруды монтаждау (соның ішінде сәулеттік жарықтандыру);
 • Найзағайдан қорғау және жерлендіруші құрылғыларын монтаждау;
 • Электр қондырғыларының өлшемдерін және сынау параметрлерін жүргізу;
 • Толық және ішінара электр желілерін ауыстыру, кабель жүргізу;
 • Қосымша потенциалды теңестіру жүйесін орнату;
 • Кабельдерді жасырын және сыртқы монтаждау арқылы жүргізу;
 • Әлсіз тоқты желілерді кейіннен әлсіз тоқты жабдықты орнатумен жүргізу;
 • Қысқа тұйықталу тоқтарынан, дифференциалды тоқтан, асқын кернеуден және электр энергиясын есепке алу аспаптарынан қорғау құрылғыларын монтаждау;
 • Электр желілеріндегі ақауларды анықтау және жою, электр жабдықтарын тасымалдау.
Электр жабдықтарын диагностикалау, өлшеулер, кабельдік желілер мен электр жабдықтарын сынау
«Компас Сервис» ЖШС-нің электртехникалық зертханасы
тіркеу туралы куәлік нөмірі 49 07.10.2010 ж. негізінде жұмыс істейді.
Электр жабдықтарын диагностикалау бойынша орындалатын жұмыстары:
 • Оқшаулау кедергісін өлшеу;
 • Жерлендіру құрылғыларының кедергісін өлшеу;
 • Қорғаныш өткізгіштердің үздіксіздігін тексеру;
 • «Фаза-нөл» сұлбасын тексеру;
 • ДТҚ жұмысын тексеру;
 • Ажыратқыштар мен релелік қорғаныс құрылғыларының жұмысын тексеру.
Электр қондырғысын пайдалануға беру актісін алу/тіркеу

«Компас Сервис» компаниясы электр қондырғысы үшін ұсынылған жобалық және атқарушылық құжаттаманы тексереді және оның қолданыстағы ережелері мен ережелеріне сәйкестігіне қорытынды береді.

Біз сіздің электр қондырғыңызды пайдалануға рұқсат беру актісін мүмкіндігінше тезірек алу үшін қажетті құжаттаманы толық көлемде түзетеміз, дайындауға және келісіп шешуге көмектесеміз.

Біз электр қондырғысын жобалық құжаттамаға сәйкес және СНИП, ОПЕ сәйкес орындалған электр монтаждау жұмыстарының дұрыстығын тексереміз, содан кейін тексеру кезінде кемшіліктер мен ақаулар тізбесімен қорытынды шығарамыз және біз сондай-ақ нысан үшін берілген атқарушы құжаттаманың қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкестігін тексереміз.

Көпсалалы инженерлік компания
Байланыс
 • info@compasservice.kz
 • +7 771 311 1782
 • Отешқали Атамбаев Көшесі, 13А, Атырау, Қазақстан
Compass Service
Байланыс
 • info@compasservice.kz
 • +7 771 311 1782
 • Отешқали Атамбаев Көшесі, 13А, Атырау, Қазақстан